Tianshi

Korporace „TIANSHI Ltd.“, LR, která začala marketingovou činnost v roce 1995, je již stálým mezinárodním gigantem s mnoha odvětvími, vyrábějícím produkci vyspělých technologií, který v sobě spojuje vědecké výzkumy a průmyslovou výrobu. Obchod, sféry nemovitostí a vzdělání, kultury, služeb, dopravy.

Hlavní sídlo se nachází v hlavním městě Číny Pekingu, v business-centru Chenczi (Chendersen); průmyslová báze se nachází v Zóně Nových Vysokých Technologii UCIN města Tyaňcziň. Průmyslové plochy korporace zajímají 260 tisíc metrů čtverečních, ze kterých 120 tisíc metrů čtverečních jsou kryté prostory. Aktiva korporace představují 250 milionů dolarů USA. Průmyslová kapacita v roce 2002 na základě předběžných výpočtů bude představovat 3 miliardy dolarů USA. To vše za několik let, začínajíc s jedním druhem produkce a kapitálem ve výši 2,4 milionů dolarů. Korporace uskutečnila rychlý start a vyrostla v dynamickou a rozsáhlou skupinu, zorganizovala 10 miliónů lidí pro kvalifikovanou práci distributorů. Je to úžasný fenomén přímého síťového marketingu.

Na základě novější technologie bioinženýrství a s použitím receptur tradiční čínské medicíny, shromážděných za 5000 let, vědci „TIANSHI“ rozpracovali řadu produkce s ozdravovacími vlastnostmi. V jejím složení jsou prostředky:

  • pro snížení lipidů,
  • zpomalování procesu stárnutí,
  • potlačující rakovinová onemocnění,
  • zlepšující práci střev,
  • zvyšující imunitu organizmu,
  • regulující fyziologické funkce orgánů člověka.

Použitím moderních průmyslových zařízení a technologií zakoupených v Německu, USA a jiných vyspělých zemích, korporace vytvořila strohý systém kontroly kvality vyráběné produkce. Produkce „TIANSHI“ už prošla prověrkou mezinárodní standardizace kvality ISO9002. A část produkce „TIANSHI“ už získala certifikáty dle systému FDA USA.

Korporace „TIANSHI“ důsledně rozpracovává nové druhy produkce. Spoléhaje na vlastní oddíl vědecko – technických kádrů a ve spolupráci s mnoha čínskými a zahraničními vědecko – výzkumnými institucemi, včetně Akademie věd ČLR, se stala korporace „TIANSHI“ účastníkem státního programu s kódovým názvem „863“ a získala exkluzivní právo na využití výsledků výzkumů důležitých témat zdravotnictví. Je to léčení v oblasti genu, právo na nejnovější lék s názvem Čan-le-kan, který se vyrábí dle receptur západní farmaceutiky a je zařazen k lékům první kategorie v Číně, také na výsledky výzkumů v oblasti výroby čtyř druhů léků druhé a třetí kategorie, vyrobených dle receptur tradiční čínské farmaceutiky. Pro organizaci těchto prací byla získána půda s plochou 23 hektarů a vyčleněna částka 75 milionů dolarů USA, což je sférou nového dynamického ekonomického růstu korporace.

Do současné doby TIANSHI zorganizovala více než tisíc obchodů pro prodej produkce v ČLR, vytvořila pobočky a obchodní zastoupení ve 172 státech a regionech všech kontinentů světa. Zvláště aktivní prodej probíhá v Rusku a SNS, USA a Kanadě, JAR, Vietnamu, Německu, Francii, Finsku, Itálii, Indonésii a dnes již i v České republice. Síťový přímý marketing TIANSHI pokrývá dnes celou zeměkouli. „TIANSHI“ vytvořila průmyslové báze v USA a Kanadě, plánuje se ve dvou následujících letech organizace výroby v Brazílii, JAR, Austrálii, Rusku, Německu, Francii, Anglii, Itálii, Španělsku, Japonsku, Jižní Koreji, Indii, Indonésii, Filipínách, Malajsii, aby se vytvořil obrovský zásobovací systém. „TIANSHI“ vytváří ve všech velkých městech světa pobočky pro realizaci mnohořadového sortimentu produkce a vytvoření normativního systému pořádku, zavádí mezinárodní výběr kádrů, podporu globální sítě marketingu, uskutečňuje multiprogramový, všestranný, součinný vývoj s mnoha odvětvími po celém světě. Urychluje vývoj hlavní sféry činnosti, vytváří prostředí společného ekonomického rozvoje korporace a jejich distributorů, pracovníků řízení.

V roce 1996 korporace „TIANSHI“ investovala 10 milionů dolarů na stavbu „Ústavu TIANSHI“, jako vysokého učení nového typu, prvního nestátního ústavu ve městě Tyaňczině. Přicházejí sem studenti nejenom z města Tyaňcziň, ale z celé ČLR, připravují se kádry samozřejmě nejenom pro město Tyaňcziň, ale i pro celý stát. Specializace ústavu zahrnuje humanitární a ekonomické vědy, řízení, informatiku a jiné.

K dnešnímu dni ústav spolupracuje s Institutem Mechagen v Německu a část studentů byla vyslána do Německa na stáž. V Ústavu TIANSHI učí nejenom vlastní pedagogové, ale i profesoři pozvaní z jiných vysokých škol. Již se rozbíhá spolupráce s vysokými školami ze zahraničí, přebírají se jejich vyspělé zkušenosti, připravují se kádry tvůrčího typu. Touto cestou zaujme „Ústav TIANSHI“ místo v řadách proslulých universit.

16. dubna 2000 se v hlavním městě ČLR, Pekingu, v hotelu státních návštěv Dyao Yuj Taj, uskutečnila mezinárodní každoroční konference Korporace TIANSHI, na kterou byli pozváni velvyslanci, obchodní radové a distributoři z více než 80 států světa. Z Ameriky přiletěl pan Michaell Shefield, předseda Mezinárodní asociace síťového businessu. Ve svém vystoupení poznamenal, že vývoj Korporace TIANSHI za několik let ohromuje, vzhledem k pevnosti a neobyčejnému tvůrčímu vzestupu „tiaňšistů“. V průběhu konference byli nejlepší čínští a zahraniční distributoři odměněni auty světových elitních značek. Konference se stala novým mezníkem v historii rozvoje korporace a měla hluboký vliv na strategii globálního vývoje Korporace TIANSHI.

3. srpna 2000 byla v Moskvě slavnostně otevřena První Mezinárodní jubilejní konference TIANSHI. Konference se zúčastnili „tiaňšisti“ z různých států, byli pozváni i další důležití hosté. Účastníci z Číny přijeli speciálním vlakem Tianshi, který byl na všech nádražích srdečně vítán, rovněž byla vypravena tři speciální letadla Tianshi přímo do Moskvy. Na Rudém náměstí projevili účastníci s nevídaným vzrušením odhodlání zdvojnásobit svoje úsilí, rozšířit TIANSHI do ostatních zemí světa, přinášet zdraví a bohatství do všech koutů světa. Na konferenci byli dále přítomni: mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČLR v RF pan U Tao, bývalý prezident SSSR pan M. Gorbačov, zástupce předsedy státní Dumy pan V.Lukin a jiní významní státní činitelé RF, tvůrce „Programu úspěchu“ z Ameriky Greg Perry a další. Prezident Li Cziň-yuaň vyslovil srdečné poděkování všem významným hostům a přátelům, kteří stále a neúnavně pomáhají korporaci, odměnil nejvíce zasloužilé vedoucí distributory auty světových elitních značek. Konference ukázala nevídaný rozvoj rychlého ovládnutí zahraničních trhů Korporací Tianshi a její odhodlání k marketingovému úspěchu nejen v ČLR, demonstrovala image Tianshi jako nový typ podnikatelského subjektu Číny v současnosti.

7. května 2001 se konala v Bangkoku ve Státním centru kultury Thajska každoroční mezinárodní konference „Tianshi 2000-2001“, které se zúčastnil i vícepremiér Thajska pan Čavali, velvyslanec ČLR v Thajsku pan Yaň Tin-ay a samozřejmě předseda Mezinárodní asociace síťového businessu z Ameriky pan Michael Shefield, předseda Asociace síťového businessu Kanady Paul Terlault, tvůrce „Programu úspěchu“ z Ameriky Greg Perry a lídři – distributoři z 86 zemí světa. Prezident Li Cziň-Juaň odměnil nejvíce zasloužilé distributory auty světových elitních značek.

3. srpna 2001 se více než 8000 představitelů, distributorů z 86 zemí a regionů celého světa, shromáždilo ve známém historickém Petrohradu, aby se spolu zúčastnili oslav šestiletého výročí vzniku „Tianshi“. Tato konference byla grandiózní. Zúčastnili se jí a vystoupili s projevy: předseda Asociace síťového businessu pan Paul Gerlault z Kanady, předseda Asociace síťového businessu Velké Británie pan Richard Berry, předseda Asociace síťového businessu Indonésie Chalmi Attamimi. Všichni velmi ocenili úspěchy dosažené Korporací Tianshi v průběhu několika let a popřáli Korporaci Tianshi ještě více světlé budoucnosti. Prezident Li Cziň-yuaň osobně předával padesáti nejlepším distributorům různých států auta elitních značek. Předseda Asociace síťového businessu Indonésie předal prezidentovi Li Cziň-yuaňu diplom členství ASB Indonésie. Rektor Ruské mezinárodní akademie pro otázky letectví a kosmonautiky akademik Robert Makaro předal Prezidentovi Li Cziň-yuaňu diplom „Nejlepší produkce zdravotnictví pro kosmonauty“ a „Diplom čestného akademika“.

V ČLR, Rusku, Thajsku a jiných státech a regionech světa Korporace Tianshi věnovala finanční částku 30 milionů amerických dolarů nemajetným a chudým lidem v nouzi, čímž získala všestranný respekt a podpořila dobré jméno společnosti.

V minulých letech Korporace TIANSHI zorganizovala mnoho akcí jak v ČLR, tak za jejími hranicemi, což určilo rozsah pracovních svazků v nejširších vrstvách společnosti. Na těchto akcích prezentovalo mnoho zkušených distributorů své výsledky a byli také po zásluze odměněni – korporace vyčlenila finanční prostředky na 410 elitních aut, která byla rozdělena mezi ty nejúspěšnější. V průběhu těchto roků dynamického vývoje korporace zabezpečila TIANSHI rychlý postup své značky. Vsadila na inteligenci, která je zárukou vývoje podniku. Společenské uznání již známé společnosti roste a postupně se rozšiřuje na pěti kontinentech světa.

„Korporace Tianshi“ z celého srdce zve obchodní kruhy ke spolupráci na rozsáhlém projektu. Vezměte tuto jedinečnou šanci do svých rukou. Tianshi otevře leaderům síťového marketingu celého světa prostor pro celosvětový vývoj. Jsme přesvědčeni, že s mnohaletými zkušenostmi na trhu, pevnou a stabilní ekonomikou, stabilní a obrovskou armádou distributorů a moderním systémem řízení „Korporace Tianshi“ budete moci dosáhnout strategického cíle mezinárodního vývoje, budete moci úspěšně vytvářet svůj business.Do února 2002 bylo předáno více než 30 druhů různých medailí a diplomů korporaci Tianshi a její produkci v ČLR i v zahraničí. Předseda Li Cziň-yuaň byl osobně vyznamenán 21 různými čestnými tituly. Obdržel společenské uznání od lidí různých vrstev jak v ČLR, tak i v z hraničí. Korporace Tianshi má všechny předpoklady, aby se stala nejvýznamnější společností ve světě síťového marketingu. TIANSHI se stane Vaším nejvhodnějším výběrem. Vynikající pravidla marketingu, humánní vztahy v partnerství, koncepce nepřetržitého osvojení nového a rychlý pracovní rytmus – všechny tyto myšlenky a pravidla se stanou vnitřním faktorem dosažení úspěchu.